5 Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân nên biết

5 Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân nên biết

Đầu Tư Hấp DẫnNghị định 45/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, pháp luật quy định 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, bao gồm:

1. Đối với những người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng có ĐK kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; dùng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của thủ tướng chính phủ. Việc xác định hộ dân hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của chính phủ nước nhà.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức bàn giao đất ở cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc & miền núi theo hạng mục các xã đặc biệt khó khăn do TT Chính Phủ quy định.

3. Đối với diện tích đất được giao trong hạn mức bàn giao đất tại cho những hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển tới định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch & dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền đối với phần diện tích S đất được giao trong hạn mức giao đất ở để sắp xếp tái định cư hoặc giao cho các hộ dân, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đối với những tình huống khác do bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh.

>>> Xem thêm bài viết: Nhật Nam Group có những tiềm năng phát triển gì trong tương lai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên Hệ Quảng Cáo