Vinh danh 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

Vinh danh 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

Cuộc bình chọn 100 doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 được HUBA phát động từ thời điểm tháng 6/2020 tới tháng 8/2020, thu hút sự tham dự của 215 Doanh Nghiệp.

Trải qua nhiều vòng đánh giá, Ban tổ chức đã chọn và được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM công nhận, Tôn Vinh 100 doanh nhân, 100 Doanh Nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 438.000 Doanh Nghiệp ĐK hoạt động trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh danh hiệu Doanh Nghiệp, doanh nhân TP HCM tiêu biểu được tôn vinh, HUBA cũng đề nghị UBND TP xét tặng bằng khen cho các Doanh Nghiệp, doanh nhân nổi bật vượt qua thách thức đại dịch COVID-19.

Vinh danh 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu - Báo Công An Nhân Dân

Theo HUBA, chỉ tính riêng 100 Doanh Nghiệp được tôn vinh tiêu biểu năm nay, đã góp vốn đầu tư 976.956 tỷ việt nam đồng vốn điều lệ để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế Thành Phố, đóng góp doanh thu 294.510 tỷ đồng/năm, doanh thu gần 20.000 tỷ đồng/năm, nộp chi phí gần 12.000 tỷ đồng/năm, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 152.000 lao động, đóng góp gần 1.000 tỷ VNĐ cho những quỹ & chương trình phúc lợi an sinh cộng đồng của TP.

Kết quả khảo sát, 100% DN này có tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả kết nối đại diện quyền lợi người lao động với hiệu quả phát triển Doanh Nghiệp. Đại diện HUBA cũng hy vọng, đội ngũ doanh nhân của TP cần thường xuyên phát huy tinh thần vượt khó, năng động, đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như hiến kế cùng TP vượt qua trắc trở, khôi phục sức tăng trưởng sau COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên Hệ Quảng Cáo